ZSS
102

AKTUALNOŚCI

Ostatnie wydarzenia w naszej szkole

O NAS

Zespół Szkół Specjalnych nr 102 im. J.P.II tworzą: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 102 im. Marii Montessori, Branżowa Szkoła Specjalna nr 2 I stopnia oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2. Zespół Szkół położony jest przy ulicy Przełajowej 6 blisko zielonych terenów Cytadeli, w spokojnej, bezpiecznej części Winograd. Do zespołu uczęszczają uczniowie z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej: lekkiej, umiarkowanej lub znacznej oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Kształcenie uczniów we wszystkich typach szkół uwzględnia ich indywidualne potrzeby i możliwości, także ograniczenia opisane w wymaganej dokumentacji, m. in. w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Kadra pedagogiczna to wysoce wykwalifikowani specjaliści, którzy zapewniają uczniom osiąganie sukcesów edukacyjnych na miarę ich indywidualnego potencjału.

Formularz kontaktowy

Dane adresowe szkoły

Zespół Szkół Specjalnych nr 102 im. Jana Pawła II
ul. Przełajowa 6
61-622 Poznań.

  • 61 852 56 60

  • zss102@post.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 102 IM. JANA PAWŁA II